Společně vytrváme

Čest všem dobrodruhům!

Je pro Vás nachystaná další aktualizace, ve které čekají tyto změny:

Společně vytrváme

Opravování přes Alianční pomoc

  • Členové alianci si nyní navzájem mohou pomoci při opravě hořících budov.
  • Pokud bude Vaše žádost o pomoc vyslyšena, bude zvolená budova okamžite a zdarma zcela opravena.
  • Tento typ alianční pomoci můžete využít vždy jednou za několik hodin.

Poučení pro výběrčího daní

  • Po několika nocích strávených v hradním žaláři se výběrčí daní umoudřil a rozhodl se, že Vám již nadále nebude krátit daně nehledě na to, jak dlouho budete pryč.
  • Stále platí možnost uplatit výběrčího rubíny, odteď však pouze za účelem vyslat ho na delší cestu.

Další změny

V bojových záznamen nyní najdete odkaz na nemocnici, kde můžete vyléčit své raněné vojáky. Dále pak v boji proti cizákům můžete zvolit preferovaný zdroj rabování za předpokladu, že je Uchvatitel na úrovni 70.

Jako v každé aktualizaci i nyní byly opraveny některé chyby hry. © Goodgame Studios

Zpět

Goodgame Empire™ je ochranná známka společnosti Goodgame Studios / Altigi GmbH je použita v souladu s licencí.